TŘÍDÍME VE ŠKOLE
Hodnotitelská kritéria a Ceny
  • dodržení Pravidel projektu
  • zbytečnost a jednorázové použití navrženého obalu
  • vliv obalu na životní prostředí ( nelze recyklovat, pouze zlikvidovat)
  • subjektivní hodnocení navrženého obalu
  • rozsah a zpracování úvahy nebo popisu, proč je obal navržen do soutěže o nejnesmyslnější obal

Nominované návrhy o „nejnesmyslnější obal“ budou anonymně hodnoceny hodnotitelskou komisí, složenou ze zástupců Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Školy, které nominovaly favority vyhodnocené na prvních třech místech, budou oceněny hodnotnou finanční částkou, která může sloužit například na organizaci výletu pro žáky.

Cena pro 1. Místo 20.000 Kč
Cena pro 2. Místo 10.000 Kč
Cena pro 3. Místo 5.000 Kč

Na závěr bude uspořádána tematická výstava v prostorech Krajského úřadu Libereckého kraje.

 
  Přihlášení  
Jméno:
Heslo:
 
© 2009 - 2019 ENVICON s.r.o. Všechna práva vyhrazena.