TŘÍDÍME VE ŠKOLE
Aktivity

Aktivita – Třídíme ve škole

Školní program je zaměřen na environmentální výuku a skládá se z teoretické i praktické části. Hlavním cílem aktivity je zvedení systému tříděného sběru ve škole a sledování produkce a toku odpadů, které vzniknou na její půdě.

Vzhledem ke skladbě odpadů, které škola produkuje je dobré používat nejen kontejner na směsný odpad, ale i kontejnery na odpad tříděný – papír, plasty a sklo, případně je možné sbírat odděleně nápojové kartony, nebo obaly. Kontejnery na papír, plasty a sklo by měly být umístěny u školní jídelny, u školních budov jsou dobré kontejnery na plasty a papír.

V případě, že škola chce zahájit třídění odpadů ve škole, je třeba upravit i systém sběru odpadů ve škole. Není totiž ideální třídit obsah odpadkových košů až u kontejnerů na tříděný odpad. Mnohem lepší je zavést systém tří košů a odpady třídit již ve třídách, nebo na chodbách. V tomto případě jsou ve třídě, na chodbách jsou umístěny menší koše na papír, plasty, případně na nápojové kartony, které jsou odlišeny buď barevně, nebo samolepkou. Do těch žáci odkládají příslušné druhy odpadů, do svého starého koše pouze zbylý odpad. Po naplnění košů na tříděný odpad, je služba, odnáší do příslušných nádob na tříděný odpad umístěných v areálu školy.

Cílem projektu je propojení nutného s užitečným, škola splní povinnost původce a zároveň vychovává mladou generaci k třídění odpadů již v okamžiku, kdy odpad vzniká a jeho třídění je tudíž nejjednodušší. Tento návyk si pak žáci a studenti mohou přenést do domů, kde ho mohou následně uplatňovat.

Aktivita – Koše do škol

Bezpečné interiérové sady sad na třídění VSKO pro školy. SADA košů do interiérů škol obsahuje koše na PAPÍR –PLAST – NÁPOJOVÝ KARTON a dle zájmu bude zajištěna distribuce.
Počet: v letošním roce je zásoba zcela vyčerpána

Specifikace: sada tří košů PAPÍR –PLAST – NÁPOJOVÝ KARTON

Aktivita – Pracovní listy Cesta odpadů

Pracovní listy, které mají informační a vzdělávací funkci pro školy. Zaměřeno ekologické a na mezioborové vzdělávání pro použití v rámci výuky.

Aktivita – Cesty za poznáním

V průběhu celého je možné, v případě zájmu, zprostředkovány exkurze na místa zpracování odpadů. V současné době jsou navrženy a vybrány místa exkurze v Libereckém kraji a domluveny podrobnosti a podmínky exkurzí s provozovateli jednotlivých zpracovatelských kapacit. Exkurze jsou navrženy tak, aby respektovaly cesty odpadů. Je možné absolvovat jednotlivé provozovny nebo celou poznávací cestu skládka - dotřiďovací linka – zpracovatel.

Příklad exkurzí: Dotřiďovací linka Liberec, Jablonec nad Nisou
Zpracovatel papíru Emba Paseky nad Jizerou
Skládka Chotyně
Spalovna Liberec

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O JAKOUKOLIV AKTIVITU NÁS KONTAKTUJTE NA INFO@TRIDIMEVESKOLE.CZ

 
  Přihlášení  
Jméno:
Heslo:
 
© 2009 - 2019 ENVICON s.r.o. Všechna práva vyhrazena.