TŘÍDÍME VE ŠKOLE
Úvod

Cílem projektu TŘÍDÍME VE ŠKOLE je zvýšení povědomí o třídění odpadů na školách v Libereckém kraji prostřednictvím škol a jejich žáků. Projekt chce přispívat ke zvýšení informovanosti o celém procesu nakládání s odpady jednak poskytováním informací a jednak formou infrastruktury. Školní vzdělávací program TŘÍDÍME VE ŠKOLE se snaží podpořit vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů. Projekt je zaměřen na uvědomění si množství produkovaného odpadu na školách a informace a dovednosti zcela v duchu „škola hrou“.

Na stránkách projektu TŘÍDÍME VE ŠKOLE naleznete v pravidelné periodicitě informace a úkoly, které jsou zaměřeny na uvědomění si množství produkovaného odpadu na školách a informace a dovednosti zcela v duchu „škola hrou“.

 
  Přihlášení  
Jméno:
Heslo:
 
© 2009 - 2017 ENVICON s.r.o. Všechna práva vyhrazena.